Datum för anslagsutbetalningar

Nyhet 22 februari 2001

Information om Riksgäldskontorets datum för utbetalningar av anslag till myndigheter.

Följande datum kommer anslagsmedel betalas ut till myndigheters räntekonton: 23 februari, 23 mars, 25 april, 25 maj, 25 juni, 25 juli, 24 augusti, 25 september, 25 oktober, 23 november och 21 december.