Avrop av nya ramavtal

Nyhet 17 januari 2000

De nya ramavtalen inom betalningsförmedling med Nordbanken, Postgirot och SEB har trätt i kraft 2000-01-01.

En förutsättning för att dra nytta av ramavtalen är att myndigheterna avropar dessa. Myndigheter som avropat ramavtal skall sända en kopia av respektive avrop (affärsavtal) till Riksgäldskontoret, Att. Magnus Brattsäter, 103 74 Stockholm.