Ändringar i statliga betalningssystemet

Nyhet 10 november 2000

De ändrade betalningsrutinerna träder i kraft den 1 januari 2001. klicka på Mer info (PDF 69 kb).