Utfallet för statens publiceringar september 2024

Kalenderhändelse 7 oktober 2024 08:00

Riksgälden redovisar varje månad utfallet för nettot av statens in- och utbetalningar (nettolånebehovet).