Utfallet för statens betalningar oktober 2024

Kalenderhändelse 7 november 2024 08:00

Riksgälden redovisar varje månad utfallet för nettot av statens in- och utbetalningar (nettolånebehovet).