Utfallet för statens betalningar mars 2024

Kalenderhändelse 8 april 2024 08:00

Riksgälden redovisar varje månad utfallet för nettot av statens in- och utbetalningar (nettolånebehovet).