Utfallet för statens betalningar maj 2024

Kalenderhändelse 10 juni 2024 08:00

Riksgälden redovisar varje månad utfallet för nettot av statens in- och utbetalningar (nettolånebehovet).