Utfallet för statens betalningar juni 2024

Kalenderhändelse 5 juli 2024 08:00

Riksgälden redovisar varje månad utfallet för nettot av statens in- och utbetalningar (nettolånebehovet).