Utfallet för statens betalningar september 2022

Kalenderhändelse 7 oktober 2022 08:00

Riksgälden redovisar varje månad utfallet för nettot av statens in- och utbetalningar (nettolånebehovet).