Utfallet för statens betalningar december 2021

Kalenderhändelse 11 januari 2022 09:30

Riksgälden redovisar varje månad utfallet för nettot av statens in- och utbetalningar (nettolånebehovet).