Utfallet för statens betalningar april 2022

Kalenderhändelse 6 maj 2022 08:00

Riksgälden redovisar varje månad utfallet för nettot av statens in- och utbetalningar (nettolånebehovet).