Utfallet för statens betalningar för maj 2021

Kalenderhändelse 7 juni 2021 09:30

Riksgälden redovisar dessutom varje månad utfallet för nettot av statens in- och utbetalningar (nettolånebehovet).