Utfallet för statens betalningar för januari 2021

Kalenderhändelse 5 februari 2021 09:30

Riksgälden redovisar dessutom varje månad utfallet för nettot av statens in- och utbetalningar (nettolånebehovet).