Utfallet för statens betalningar för april 2021

Kalenderhändelse 7 maj 2021

Riksgälden redovisar dessutom varje månad utfallet för nettot av statens in- och utbetalningar (nettolånebehovet).