Utfallet för statens betalningar december 2020

Kalenderhändelse 12 januari 2021 09:30

Riksgälden redovisar varje månad utfallet för nettot av statens in- och utbetalningar (nettolånebehovet).