Utfallet för statens betalningar för november 2019

Kalenderhändelse 6 december 2019