Sveriges statsskuld september 2024

Kalenderhändelse 7 oktober 2024 08:00

I rapporten Sveriges statsskuld redovisar Riksgälden statsskuldens sammansättning vid utgången av varje månad.