Sveriges statsskuld september 2023

Kalenderhändelse 6 oktober 2023 08:00

I rapporten Sveriges statsskuld redovisar Riksgälden statsskuldens sammansättning vid utgången av varje månad.