Sveriges statsskuld maj 2023

Kalenderhändelse 8 juni 2023 08:00

I rapporten Sveriges statsskuld redovisar Riksgälden statsskuldens sammansättning vid utgången av varje månad.