Sveriges statsskuld december 2023

Kalenderhändelse 9 januari 2024 08:00

I rapporten Sveriges statsskuld redovisar Riksgälden statsskuldens sammansättning vid utgången av varje månad.