Sveriges statsskuld december 2022

Kalenderhändelse 10 januari 2023 08:00

I rapporten Sveriges statsskuld redovisar Riksgälden statsskuldens sammansättning vid utgången av varje månad.