Sveriges statsskuld september 2022

Kalenderhändelse 7 oktober 2022 08:00

I rapporten Sveriges statsskuld redovisar Riksgälden statsskuldens sammansättning vid utgången av varje månad.