Sveriges statsskuld maj 2022

Kalenderhändelse 8 juni 2022 08:00

I rapporten Sveriges statsskuld redovisar Riksgälden statsskuldens sammansättning vid utgången av varje månad.