Sveriges statsskuld november 2021

Kalenderhändelse 7 december 2021

I rapporten Sveriges statsskuld redovisar Riksgälden statsskuldens sammansättning vid utgången av varje månad.