Sveriges statsskuld januari 2021

Kalenderhändelse 5 februari 2021

I rapporten Sveriges statsskuld redovisar Riksgälden statsskuldens sammansättning vid utgången av varje månad.