Sveriges statsskuld april 2021

Kalenderhändelse 7 maj 2021 09:30

I rapporten Sveriges statsskuld redovisar Riksgälden statsskuldens sammansättning vid utgången av varje månad.