Statsupplåning – prognos och analys 2021:1

Kalenderhändelse 24 februari 2021 09:30

Riksgälden presenterar en ny prognos för svensk ekonomi, statens finanser och upplåning onsdagen den 24 februari 2021.

Hur kommer statsfinanserna och svensk ekonomi att utvecklas? Hur kommer statens lånebehov att se ut framöver? Riksgälden presenterar sin senaste helhetsbild på en pressträff kl. 10.00.

Rapporten Statsupplåning – prognos och analys 2021:1 publiceras tillsammans med ett pressmeddelande kl. 09.30.