Sparbanken Sörmland AB

Corporate identity number 516406-1243

The following account types are covered by the insurance:

 • Bolån Maxkonto
 • Depåkonto 1
 • Depåkonto 3
 • e-sparkonto
 • Fasträntekonto
 • Framtidskonto Max
 • Föreningskonto
 • Företagskonto
 • Klientmedelskonto
 • Klientmedelskonto PM
 • Koncernkonto
 • Penningmarknadskonto
 • Personalkonto
 • Placeringskonto
 • Privatkonto
 • Pro Maxkonto
 • Seniorlån
 • Skicka Vidare Ung
 • Skogskonto
 • Skogslikvidkonto
 • Skogsskadekonto
 • Sparandekonto
 • Spara&bokonto
 • Sparbankskonto Företag
 • Sparbankskonto Privat
 • Sparkapitalkonto
 • Sparkonto Extra
 • Specialinlåning Privat
 • Sörmlandskonto
 • Ungdomskonto
 • Upphovsmannakonto
 • Valutainlåning
 • Valutatoppkonto
 • Världsnaturkonto

Kontanta medel på:

 • Investeringssparkonto
 • Investeringssparkonto (ISK) Fond
 • Fondkonto med likvid