Sparbanken Lidköping AB

Corporate identity number 516401-0166

The following account types are covered by the insurance:

 • Bolån Maxkonto
 • Depåkonto 1
 • Depåkonto 3
 • E-sparkonto
 • Fasträntekonto 2101
 • Fasträntekonto 2103
 • Framtidskonto
 • Företag/Föreningskonto
 • Klientmedelskonto
 • Klientmedelskonto PM
 • Koncernkonto
 • Lidköpingskonto
 • Lidköpingskonto Företag
 • Lidköpingskonto Privat
 • Penningmarknadskonto
 • Personalkonto
 • Placeringskonto Företag
 • Placeringskonto Lantbruk
 • Private banking konto
 • Privatkonto
 • PRO Maxkonto
 • Seniorlån
 • Skogskonto
 • Skogsskadekonto
 • Specialinlåning Noll
 • Säljarkonto
 • Underkoncernkonto
 • Underkoncernkonto PM
 • Underkonto
 • Underkonto PM
 • Ungdomskonto
 • Upphovsmannakonto
 • Valutakoncernkonto SEK
 • Valutatoppkonto

Kontanta medel på:

 • Investeringssparkonto