Skandiabanken AB (publ)

Corporate identity number 516401-9738

The following account types are covered by the insurance:

  • Allt i Ett-konto
  • Eurokonto
  • Fasträntekonto
  • Kreditkortskonto
  • Likviditetskonto
  • Skandiakonto
  • Sparkonto

Kontanta medel på:

  • Investeringssparkonto
  • Värdepappersdepå
  • Rådgivningsdepåkonto