Klarna AB

Corporate identity number 556737-0431

The following account types are covered by the insurance:

Svenska kontoslag

 • Klarna Sparkonto med bindningstid
 • Klarna Sparkonto utan bidningstid
 • Sparkonto + Företag rörlig ränta
 • Sparkonto + Företag fast ränta
 • Sparkonto + Minderårig rörlig ränta
 • Sparkonto + Minderårig fast ränta
 • Sparkonto + Privat rörlig ränta
 • Sparkonto + Privat fast ränta

Tyska kontoslag/German accounts

 • Klarna Festgeld
 • Klarna Festgeld Raisin
 • Klarna Tagesgeld Raisin