Kinda-Ydre Sparbank

Corporate identity number 522001-5985

The following account types are covered by the insurance:

 • Depåkonto individuell ränta
 • Depåkonto
 • E-sparkonto
 • Fasträntekonto
 • Företagskonto
 • Gravskötselkonto
 • Kapitalkonto privat
 • Kindakonto
 • Kinda-Ydrekonto
 • Klientmedel spec
 • Klientmedelskonto PM
 • Maxkonto
 • Penningmarknadskonto
 • Personalkonto
 • Placeringskonto företag
 • Privatkonto
 • PRO Maxkonto
 • S Företagskonto
 • S Privatkonto
 • Servicekonto
 • Skogskonto
 • Skogsskadekonto
 • Sparbankskonto
 • Specialinlåning standard
 • Transaktionskonto
 • Ungdomskonto
 • Upphovsmannakonto
 • Valutatoppkonto

Kontanta medel på:

 • Investeringssparkonto
 • Fonkonto med likvid