Remiss: Ändrade föreskrifter om insättningsgaranti

Publikation 18 juni 2020

Riksgälden har skickat ut en remiss om ändringar i Riksgäldskontorets föreskrifter (2016:2) om insättningsgaranti. I remissen föreslås en reviderad modell för beräkningen av insättningsgarantiavgiften.

Sista svarsdatum för remissen är den 11 september 2020. Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

Remisspromemoria – ändrade föreskrifter om insättningsgaranti

Nyhet: Riksgälden föreslår en reviderad modell för beräkning av insättningsgarantiavgiften