Premiär för att köpa obligationer på proffsens villkor

Pressmeddelande 18 september 2002

För första gången kunde idag privatpersoner och mindre placerare delta direkt i en statspappersauktion hos Riksgäldskontoret och få samma ränta som stora placerare utan några avgifter.

Varje vecka säljer Riksgäldskontoret statspapper i auktioner, via sina återförsäljare, till stora institutionella placerare. De mindre placerarna, som lägger sina volymbud via internet, får de professionella placerarnas genomsnittsränta i auktionen.

Idag såldes en 10-årig statsobligation. Genomsnittsräntan blev 4,859 procent.

Vi är mycket nöjda med premiären, säger Christine Holm, som ansvarar för projektet. Det här är ett helt nytt sätt att placera säkert, utan avgifter och på proffsplacerarnas villkor.

Drygt 600 personer har hittills anmält att de vill delta i Riksgäldkontorets auktioner och idag deltog ca 70. De placerade totalt 3,7 miljoner kronor nominellt.

Varannan vecka auktionerar Riksgäldskontoret ut statsobligationer. Löptiden varierar från auktion till auktion. För statsobligationer är den normalt 2, 5 eller 10 år. Framöver planerar Riksgäldskontoret att öppna möjligheten för mindre placerare att delta i auktioner även av statskuldväxlar, med en löptid på 3 till 12 månader, och realobligationer med mycket lång löptid.

Riksgäldskontorets huvuduppgift är att förvalta statsskulden till så låg kostnad som möjligt. Den finansieras genom att vi lånar via räntebärande värdepapper, s.k. statspapper.

Frågor besvaras av:

Erik Thedéen, chef för Marknad och Skuldförvaltning, Tel: 08 - 613 46 46
Christine Holm, ansvarig för projektet, Tel: 08 - 613 46 41
Marja Lång, informationschef, Tel: 08 613 46 54