Karolina Ekholm ny ledamot i Riksgäldens vetenskapliga råd

Nyhet 1 april 2021

Karolina Ekholm är professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet, fd vice riksbankschef och fd statssekreterare åt finansminister Magdalena Andersson.

Det vetenskapliga rådet har bland annat till uppgift att bistå med råd och idéer inom Riksgäldens olika ansvarsområden samt kvalitetssäkra de utvärderings- och analysmetoder som tas fram och tillämpas. Karolina Ekholm kommer bland annat att se över ramverket för uppföljning och utvärdering av statsskuldsförvaltningen.

Övriga ledamöter i det vetenskapliga rådet är Nils Gottfries, professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet, och Anna Larsson Seim, docent i nationalekonomi vid Stockholms universitet. Rådets möten leds av riksgäldsdirektören.