Ny chef för Skuldförvaltning

Nyhet 1 augusti 2017

Riksgälden har utsett Göran Robertsson till ny chef för avdelningen Skuldförvaltning. Han tillträder sin nya befattning den första augusti.

– Vi är mycket glada över att kunna presentera Göran som ny chef för skuldförvaltningen, säger Hans Lindblad, riksgäldsdirektör. Göran har en gedigen kompetens inom skuld- och kapitalförvaltning och andra finansmarknadsfrågor.

Göran Robertsson är i dag analyschef på avdelningen. Han har mångårig erfarenhet från finansmarknaden och har en bakgrund som bland annat kapitalförvaltare. Göran har tidigare varit biträdande avdelningschef för Riksbankens avdelning för marknader. Han har bedrivit forskning i finansiell ekonomi om bland annat portföljförvaltning och investerares beteende på aktiemarknaden.

– Det ska bli fantastiskt roligt att få leda den framtida skuldförvaltningen och utveckla den analys och de verktyg som jag tror vi behöver för att den svenska statspappersmarknaden ska fortsätta att hålla högsta kvalitet, säger Göran Robertsson.

Avdelningen Skuldförvaltning ansvarar för statens upplåning och förvaltning av statsskulden. Vidare ansvarar den för att göra låneplaner och ta fram underlag för strategiska beslut för statens skuldförvaltning.

Statsskulden är för närvarande 1 310 miljarder kronor, vilket motsvarar 30 procent av BNP. Regeringen har föreslagit att vidareutlåningen till Riksbankens valutareserv ska avvecklas, varför prognosen för 2018 visar att statsskulden minskar till 26 procent av BNP.