Avropa korttjänster före årsskiftet

Nyhet 17 oktober 2017

Den 1 januari börjar det nya ramavtalet för betalkort, inköpskort och virtuella kort att gälla. För att de nuvarande korten ska fortsätta att fungera måste myndigheten avropa det nya ramavtalet för korttjänster.

Avtalet avropas från SEB Kort och avser Eurocardkort. Det innebär att samma kort som idag kommer att kunna användas efter att avrop har skett.

Observera att det bara är myndigheten som får avropa tjänster och tillvalstjänster under ramavtalet. Om en myndighet väljer att avropa tillvalstjänster är det myndigheten och inte kortanvändaren som faktureras för dessa. Varje myndighet bör informera sina kortinnehavare om vilka villkor som gäller för korten.

Mer information om ramavtalet för korttjänster

Resekonto

Riksgälden har fortfarande inte fått något utslag från Förvaltningsrätten när det gäller upphandlingen av resekontotjänster. Upphandlingen har blivit överprövad, vilket betyder att avtalsspärren automatiskt förlängs tills Förvaltningsrätten har meddelat dom i ärendet.