Ingen försäljning av premieobligationer i höst

Nyhet 9 oktober 2012

Riksgälden har beslutat att inte sälja några premieobligationer i höst. Anledningen är att de långa räntorna är så låga att det inte är möjligt att sammanställa en rimlig vinstplan för en ny premieobligation.

De långa räntorna styr hur mycket pengar Riksgälden kan lotta ut i form av vinster på premieobligationerna. Lägre räntor innebär att det blir mindre pengar att lotta ut i form av vinster. De långa räntorna är nu nere på så låga nivåer att det inte är möjligt att sälja en ny premieobligation som planerat i oktober.

Riksgälden har gett ut premieobligationer sedan 1918. Vi ger vanligtvis ut nya premieobligationer när gamla förfaller, vilket normalt är två gånger per år. Vi planerar att ge ut nästa premieobligation under våren 2013.

Frågor besvaras av:
Ann-Sofi Dalmo, Chef Privatmarknad, 08 613 45 72