Använd autogiro för betalning av trängselskatt

Nyhet 12 december 2005

Det enklaste sättet att betala trängselskatt är att teckna ett avtal för transponder och att betala via autogiro till Vägverkets konto i Nordea.

(Nedanstående text ersätter information i InternbanksNytt 2005:3.) Autogiro kan användas vid betalning mellan myndigheter enligt betalningsförordningen (1994: 14), se RGK: s föreskrifter till 5§. Ett skattebeslut avseende fordonets trängselskatt upprättas varje dag och trängselskatten för respektive fordon tas från myndighetens konto nästkommande bankdag om myndigheten tecknat avtal för transponder och anmält autogiro som betalningssätt. Det går att betala via bank på internet, Plusgiro, Bankgiro eller i kassa på Pressbyrån och 7-Eleven, men Vägverket kommer inte att skicka ut någon faktura, utan fordonsägaren måste själv hålla reda på skatteskulden och se till att betalningen kommer in på Vägverkets konto i Nordea inom fem kalenderdagar efter passagen. Infaller förfallodagen på en kalenderdag som inte är bankdag ska betalningen vara bokförd på Vägverkets konto nästkommande bankdag. Om betalningen inte kommit in på Vägverkets konto inom fem kalenderdagar efter passagen får fordonsägaren en påminnelse om att inom fyra veckor betala trängselskatten plus en expeditionsavgift på 70 kronor. Nästa påminnelse har en tilläggsavgift på ytterligare 500 kronor. Avgifterna plus skatten ska betalas inom en månad. Redovisning av skattebeslut sker på olika sätt beroende på hur många fordon ägaren har.