Utbildning om den statliga betalningsmodellen

Riksgälden och avdelningen Statens internbank bjuder in till en utbildning om den statliga betalningsmodellen

Är du kanske ny som ekonom i staten och intresserad av hur statliga betalningar sker eller vill du som arbetat ett tag inom din myndighets ekonomifunktion bli påmind om hur den statliga betalningsmodellen fungerar.

Då är du varmt välkommen att delta på ett digitalt utbildningstillfälle via Skype den 26/11 kl 10-11:30.

Vänligen notera att utbildningen riktar sig till personer anställda vid en statlig myndighet!

Utbildningen är kostnadsfri.

Kursen är nu fullbokad och anmälan är stängd.

Om du fyller i ett fält i formuläret på fel sätt får du ett felmeddelande i anslutning till fältet. I vissa hjälpmedel kan du behöva gå ur formuläret för att se dessa felmeddelanden.

Information om personuppgiftsbehandling

När du anmäler dig till ett arrangemang hos Riksgäldskontoret (Riksgälden) så behandlar vi de personuppgifter som du lämnar för att administrera och redovisa ev kostnader för arrangemanget. Uppgifter som kan behandlas är exempelvis titel, namn, organisation, epost och ev specialkost.

Om en extern leverantör används för arrangemanget så skriver vi personuppgiftsbiträdesavtal med dem. Utöver dessa personuppgiftsbiträden delar inte Riksgälden dina personuppgifter med någon part. Uppgifterna kommer inte att överföras till ett land utanför EU.

Uppgiften sparas i 36 månader för att kunna hantera kostnader relaterade till arrangemanget. Allmänt intresse utgör den lagliga grunden för behandling enligt Dataskyddsförordningen.

Du har rätt att få information om och tillgång till de personuppgifter Riksgälden behandlar och du har rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter. Kontakta oss på riksgalden@riksgalden.se.

Om du har frågor kring dataskydd så kan du kontakta Dataskyddsombudet på Dataskyddsombud@riksgalden.se

Läs mer om Riksgäldens personuppgiftshantering