Värdepapperskonto

Du måste ha ett värdepapperskonto (vp-konto) för att kunna köpa premieobligationer. Kontakta en bank eller fondkommissionär för att öppna ett vp-konto kostnadsfritt.

Ett vp-konto kan liknas vid ett bankkonto med skillnaden att på vp-kontot bokförs värdepapper i stället för pengar. Vp-kontot finns hos Euroclear Sweden (tidigare VPC), men hanteras av din bank eller fondkommissionär.

Alla utbetalningar från dina premieobligationer betalas automatiskt in på ditt avkastningskonto. Det är exempelvis ett bankkonto eller plusgirokonto som du har kopplat till ditt vp-konto.

När du vinner på dina premieobligationer eller när de förfaller får du information från banken eller fondkommissionären. Det är också dit du vänder dig om du vill sälja dina premieobligationer innan förfall.

Vad är Euroclear Sweden?

Euroclear Sweden (tidigare VPC) är central värdepappersförvarare i Sverige.

Premieobligationer, statspapper och aktier är exempel på sådana värdepapper. Dessa registreras på ett vp-konto.

Det är Euroclear som står bakom vp-kontot. Det är dock banker och fondkommissionärer som administrerar vp-kontona.

Läs mer om vp-konto hos Euroclear 

Vp-konto kan ha olika benämningar

På vissa banker kallas det exempelvis servicekonto.

Vp-konto, inte depå

Observera att du måste ha ett vp-konto när du köper premieobligationer direkt från oss. Depå fungerar inte.