Kontakt premieobligationer

Kontakta vår kundservice om du har några frågor om premieobligationer eller Riksgäldsspar.


Telefon: 020 780 780 måndag och torsdag kl 09.00-11.00.
E-post: kundservice@riksgalden.se

Vinstinformation

Vinstinformation premieobligationer (talsvar): 020 91 90 00