Vinster

Räntan på premieobligationer samlas i en gemensam pott som lottas ut i form av vinster.

Hur mycket som lottas ut, den så kallade utlottningsprocenten, bestäms av den aktuella marknadsräntan. Vinster på premieobligationer är skattefria.

Vinstdragningar

Du kan se när det är dragning på de olika premieobligationerna. Dragningsdagarna anges också i villkoren. Vinster på premieobligationerna betalas normalt ut fyra bankdagar efter respektive dragning. De sätts automatiskt in på det avkastningskonto som är knutet till ditt vp-konto. Vi gör dragningarna under överinsyn av lotteriinspektionen.

Dragningsdagar

Garantivinster

Vissa premieobligationer ger dig en garanterad vinst varje år om du köper en bestämd följd av obligationer. Hur många premieobligationer du måste köpa för att få en garanterad vinst varierar. Det vanligaste är en serie på 10 stycken. Det är också viktigt att serien är en så kallad äkta följd. Om den garanterade följden till exempel är 10 obligationer, så  är en äkta följd 1-10, 11-20 och så vidare.