Så funkar premieobligationer

Riksgälden säljer inte längre några nya premieobligationer, men redan utgivna premieobligationer kan du köpa via en bank eller fondkommissionär. Räntan på obligationerna är de vinster som lottas ut vid dragningar.

Flera chanser att vinna varje år

Vinstdragningsdagar för lånen är fastställda i villkoren för respektive obligation. Vissa premieobligationer har en garanterad vinst om du köper en bestämd följd av obligationer. Hur många du måste köpa för att få en garanterad vinst varierar, vanligast är 10 obligationer. Alla vinster är skattefria.

Ingen risk att du missar någon vinst

Premieobligationer registreras på ditt värdepapperskonto (vp-konto). Det betyder att du själv inte behöver bevaka dragningarna och eventuella vinster.

Pengarna tillbaka

När alla dragningarna är över och premieobligationen förfaller får du tillbaka hela ditt sparbelopp.

Inga nya premieobligationer

Riksgälden har på uppdrag av regeringen övervägt om staten bör avveckla utgivningen av premieobligationer efter att den varit pausad sedan 2016. Vår bedömning är att det inte finns förutsättningar att ge ut fler nya premieobligationer eftersom de inte längre kan bidra till att minska kostnaden för statsskulden. Läs mer i pressmeddelande

Utestående obligationer löper på som vanligt

De redan utgivna premieobligationerna löper på som vanligt till förfall och vinster dras enligt plan. På sidan Fakta och villkor kan du se vilka obligationer som är utestående.

Premiekollen

Appen premiekollen avvecklas 1 april 2020 och fortsatt förvaltning och support av appen upphör. Avvecklingen görs med anledning av att Riksgälden inte längre säljer några nya premieobligationer, och att det bara finns ett utestående lån.

Har du fler frågor?

Kontakta oss!

Telefon: 020 780 780 måndag och torsdag kl 09.00-10.00.
E-post: kundservice@riksgalden.se

Frågor och svar om premieobligationer

Inga nya premieobligationer 

​Riksgälden ger inte ut nya premieobligationer eftersom de inte längre kan bidra till att sänka kostnaden för statsskulden. Men redan utgivna premieobligationer löper på som vanligt till förfall och vinster dras enligt plan.

Läs pressmeddelande

Du kan köpa och sälja tidigare utgivna premieobligationer på börsen till aktuell dagskurs via din bank eller fondkommissionär. Läs mer under Handel på börsen.

Priset på obligationen

Köp eller försäljning på börsen sker till aktuell dagskurs, vilket kan vara mer eller minder än priset på obligationen när den gavs ut. För de premieobligationer som är utestående var priset 5 000 kronor när de gavs ut. Det är det beloppet du får tillbaka om du behåller premieobligationen till förfall.