Konto för utbetalning

Dina pengar betalas ut till det konto du anmält till oss för utbetalningar från Riksgäldsspar.

Utbetalningskontot ska vara ett bankkonto, bankgiro eller plusgiro du står som ägare till.

Om du vill ändra konto för utbetalning måste du av säkerhetsskäl göra det skriftligen. Vill du samtidigt göra ett uttag kan kontoändringen göra att det tar upp till fem bankdagar längre tid än normalt.

För att byta utbetalningskonto, fyll i denna blanketten:

Ändring av utbetalningskonto för Riksgäldsspar  

Skicka blanketten till Riksgälden, 103 74 Stockholm.

Du kan även skanna blanketten och mejla den till kundgruppen@riksgalden.se