Konton med fast ränta

Ditt sparkapital betalas automatiskt ut vid sparperiodens slut.

Pengarna sätts in på ditt föranmälda utbetalningskonto på förfallodagen. Om du vill byta utbetalningskonto måste du göra det senast fem bankdagar innan utbetalningen. Fyll i denna blankett:

Ändring av utbetalningskonto för Riksgäldsspar

Skicka blanketten till Riksgälden, 103 74 Stockholm.

Du kan även skanna blanketten och mejla den till kundgruppen@riksgalden.se 

Avslut av fast sparande i förtid

Du kan avsluta ditt fasta sparande i förtid. Vid Förtidsinlösen får du inte den garanterade räntan. Ditt sparande marknadsvärderas utifrån aktuell ränta vid uttagstillfället, och du kan göra en kursvinst eller kursförlust. Du kan även förtidsinlösa en del av beloppet.

Ta ut pengar i förtid

  1. Via telefon, e-post eller brev

  2. Ring kundservice på telefon 020 780 780, eller skicka e-post till kundservice@riksgalden.se (e-post till @riksgalden.se är inte krypterad). Vid uttag ange personnummer eller organisationsnummer och ditt Riksgäldssparkontonummer.

Om kontot ägs av ett omyndigt barn måste uttaget göras skriftligen och undertecknas av förmyndare. Har barnet två förmyndare ska båda underteckna uttaget. Skicka in uttaget per post till Riksgälden, 103 74 Stockholm.

Juridiska personer måste också göra uttag skriftligen via brev, se ovan. Uttaget ska vara undertecknat av behörig/a firmatecknare.

Bekräftelse

Inom ett par dagar får du en bekräftelse på uttaget/avslutet.

Utbetalning

Pengarna betalas ut till det konto du föranmält. Uttaget tar fem bankdagar. Om du vill ändra utbetalningskonto måste du av säkerhetsskäl göra det skriftligen. Ändring av utbetalningskonto kan innebära att uttaget tar ytterligare fem bankdagar.

Har du frågor om ditt fasta sparande eller vill avsluta sparandet i förtid, kontakta vår kundtjänst på telefon 020 780 780 eller via e-post kundservice@riksgalden.se