Fakta och villkor

Fakta och villkor utestående premieobligationer
LånLånevolym, mkrAntal obligationerVinstutlottning,
per år
GarantiföljdVinster per år, antalVinster per år, kr
14:2 2 900 580 000 0,60% 10 67 544 17 400 000
Summa 2 900          

Fakta utestående premieobligationer 2021

Fakta och villkor förfallna premieobligationer