Dragningsresultat

Vinstdragningarna på premieobligationer genomförs på måndagar.

Resultatet presenteras normalt under förmiddagen den aktuella dragningsdagen. Då kan du göra en sökning nedan för att se vilka premieobligationsnummer som har gett vinst. Du kan även hämta och skriva ut en dragningslista i pdf-format.

Du kan även ringa vår vinsttelefon: 020 91 90 00

Vinstbelopp utbetalas av Euroclear Sweden till det avkastningskonto som är knutet till ditt vp-konto. Riksgälden reserverar sig för eventuella felaktigheter. 

Dragningsdagar

Här kan du ta del av när vi har de kommande dragningarna

Dragningsdagar

Sök vinst så här

  1. Välj aktuell premieobligation i rullistan för premielån.
  2. Skriv in serienumret på din obligation/dina obligationer och därefter ordningsnummer.
  3. Klicka på SÖK.
  4. Sökresultatet presenteras.
Bilden visar en förväntansfull kund inför vinstdragningsresultatet.

Sök senaste dragningsresultat

Hämta dragningslistor