Södra Dalarnas Sparbank AB

Organisationsnummer 516406-1185

Följande kontoslag omfattas av insättningsgarantin:

 • Bosparlånekonto
 • Depåkonto 1
 • Depåkonto 3
 • E-sparkonto
 • Fasträntekonto
 • Företagskonto
 • Gustafskonto
 • Klientmedelskonto
 • Koncernkonto
 • Penningmarknadskonto
 • Personalkonto
 • Placeringskonto företag
 • Privatkonto
 • Skogskonto
 • Skogslikvidkonto
 • Skogsskadekonto
 • Sparbankskonto
 • Specialkonto Företag
 • Specialkonto Privat
 • Specialinlåning privat
 • Södra Dala konto
 • SödraDalakonto Plus
 • Trygga Huskontot
 • Underkonto
 • Ungdomskonto
 • Upphovsmannakonto
 • Valutakonto
 • Valutatoppkonto

Kontanta medel på:

 • Investeringssparkonto
 • Fondkonto med likvid