Vanliga frågor

Mina premieobligationer

Vilka premieobligationer har jag?

Vi på Riksgälden kan inte lämna någon information gällande dina premieobligationer, varken om innehav eller serienummer. Den informationen har din bank där du har ditt vp-konto.

Köp av premieobligationer

Var köper jag premieobligationer? 

Det finns inte längre några nya premieobligationer att köpa från Riksgälden. Redan utgivna premieobligationer som ännu inte har förfallit kan handlas på börsen via en bank eller fondkommissionär.

Vad krävs för att jag ska få köpa premieobligationer?

Du måste ha ett vp-konto (värdepapperskonto) eller öppna ett senast när du anmäler dig för köp. Premieobligationerna registreras på ditt vp-konto.

Hur säkert är det att ha premieobligationer?

Det är svenska staten som ger ut premieobligationer. Du är garanterad att få tillbaka det insatta beloppet om du behåller en premieobligation från den ges ut tills den förfaller.

Vad kostar premieobligationerna?

Tidigare utgivna premieobligationer handlas till aktuell dagskurs på börsen, vilket kan var mer eller mindre än priset på obligationen när den gavs ut. Kurserna hittar du på NASDAQ StockholmTill NASDAQs webbplats (öppnas i nytt fönster), hos en bank, fondkommissionär.

För nu utestående premieobligationer var priset 5 000 kronor när de gavs ut. Det är det beloppet du får tillbaka om du behåller premieobligationen till förfall.

Vp-konto

Vad är ett vp-konto?

Ett vp-konto (värdepapperskonto) liknar ett bankkonto. Skillnaden är att på ett vp-konto registreras värdepapper istället för pengar. Du har ett avkastningskonto, det vill säga, ett bank- eller plusgirokonto knutet till ditt vp-konto. Det är till det kontot som vi betalar ut dina vinster och det insatta beloppet när obligationen förfaller.
Vp-konto kan ha olika benämningar på olika banker, t.ex. servicekonto. Läs mer om vp-konton hos EuroclearTill Euroclears webbplats (öppnas i nytt fönster).

Hur öppnar jag ett vp-konto?

Du vänder dig till en bank eller fondkommissionär. De öppnar kostnadsfritt ett vp-konto (värdepapperskonto) åt dig i Euroclear Swedens system (tidigare VPC). 

Hur ändrar jag avkastningskonto för mina premieobligationer?

När det gäller förändringar eller upplysningar som rör ditt vp-konto (värdepapperskonto) vänder du dig till banken eller fondkommissionären där du har ditt vp-konto. Om du inte kommer ihåg vilken bank eller fondkommissionär det är kan du titta på ditt årsbesked eller den senaste avin som du fått. 

Premieobligationsvinster och vinstdragningar

Vad är det som avgör hur mycket vinster som lottas ut på premieobligationer?

Den så kallade utlottningsprocenten bestäms av hur ränteläget ser ut när vi ger ut nya premieobligationer. Utlottningsprocenten visar hur mycket vinster som lottas ut sammanlagt varje år.

Var och hur sker dragningarna?

Vinstdragningarna sker hos oss och övervakas av Lotteriinspektionen. Dragningarna är offentliga. Vill du vara med på en vinstdragning måste du anmäla det i förväg till oss eftersom antalet platser är begränsat.

Måste jag själv bevaka eventuella vinster?

Alla premieobligationer som getts ut sedan 1996 är registrerade på vp-konto (värdepapperskonto). Det innebär att alla vinster på de här premieobligationerna betalas ut automatiskt till det bank- eller plusgirokonto du har knutit till ditt vp-konto. Om du inte har något bank- eller plusgirokonto knutet till ditt vp-konto får du vinsten via en bankgiroavi.

Hur vet jag om jag har vunnit på mina premieobligationer?

När du vinner får du en vinstavi. Informationen skickas ut via Euroclear (tidigare VPC). I brevet finns adressen till ditt kontoförande institut, det vill säga den bank eller det institut där du har ditt vp-konto. Vinsterna betalas normalt ut fyra bankdagar efter dragningsdagen.

För kunder med servicekonto i Nordea eller Swedbank:
Du som har servicekonto i Nordea eller Swedbank har från och med den 18 april 2010 möjlighet att få dina vinstavier elektroniskt via din internetbank. Om du även i fortsättningen vill ha vinstavierna med posten kan du behöva anmäla det i din internetbank. Kontakta din bank för mer information.

Var kan jag se dragningsresultatet?

Vi visar resultatet av den senaste dragningen på vår webbplats efter kl. 13.00 på dragningsdagen. Du kan även kontrollera om du vunnit med vår app Premiekollen eller genom att ringa kostnadsfritt till vår vinsttelefon, på telefonnummer 020-91 90 00. 

Finns det tryckta dragningslistor?

Dragningslistor i pdf-format finns att hämta och att skriva ut på vår webbplats. Du kan också beställa dragningslistor från oss efter varje vinstdragning.

Hur vet jag att vinsten är uttagen?

Alla premieobligationer som har getts ur från och med 1996 är registrerade hos Euroclear Sweden (tidigare VPC). För alla premieobligationer som är registrerade hos Euroclear betalas alla vinster ut automatiskt. Vinsten sätts in på det bank- eller plusgirokonto som du har knutit till ditt vp-konto.

Garantivinster

Vad menas med garantivinst?

Om du köper ett visst antal premieobligationer i följd är du garanterad en årlig vinst (ränta) under obligationens löptid.

Hur många premieobligationer måste jag köpa för att få en garanterad vinst?

För nu utestående obligationer är den garanterade följden 10 premieobligationer i följd. Det ska vara en äkta följd. Det innebär att om garantiföljden till exempel är 10 premieobligationer ska det vara nummer 1001-1010, 1011-1020 och så vidare.

Andrahandsmarknaden

Kan jag sälja mina premieobligationer i förtid?

Ja, du kan sälja dem på börsen till aktuell dagskurs. Du säljer dina obligationer via din bank eller fondkommissionär. Banken eller fondkommissionären kan ta ut en avgift, så kallat courtage, för detta.  

Kostar det något om jag vill köpa eller sälja premieobligationer?

Du betalar ingen avgift om du köper en premieobligation när den ges ut. Vill du däremot köpa eller sälja en premieobligation på börsen brukar banken eller fondkommissionären ta ut en avgift, så kallat courtage.

Hur får jag reda på dagens kurs (marknadsvärdet)?

Du hittar aktuella kurser på Stockholmsbörsens hemsida NASDAQ StockholmTill NASDAQs webbplats (öppnas i nytt fönster). Banker och fondkommissionärer har också uppgift om aktuell kurs. 

När avnoteras premieobligationer för handel på börsen inför vinstdragning, och när återupptas handeln?

Inför vinstdragning avnoteras premieobligationen från handel på börsen den femte bankdagen före avstämningsdagen, om inte Riksgälden meddelar annat. Avstämningsdag är bankdagen före respektive vinstutlottningsdag (om inget annat anges i lånespecifikationen eller tillämpliga allmänna villkor). Börshandeln återupptas dagen efter respektive vinstdragningstillfälle. Handelsuppehållet blir således sju bankdagar.

När avnoteras premieobligationer för handel på börsen inför vinstdragning, och när återupptas handeln?

Inför vinstdragning avnoteras premieobligationen från handel på börsen den femte bankdagen före avstämningsdagen, om inte Riksgälden meddelar annat. Avstämningsdag är bankdagen före respektive vinstutlottningsdag (om inget annat anges i lånespecifikationen eller tillämpliga allmänna villkor). Börshandeln återupptas dagen efter respektive vinstdragningstillfälle. Handelsuppehållet blir således sju bankdagar.

Vad händer om jag tappat bort mina premieobligationer?

Premieobligationer som getts ut från och med 1996 är registrerade på vp-konto (värdepapperskonto) och kan inte tappas bort.

Ägarfrågor

Hur gör vi om vi är flera som vill äga premieobligationer tillsammans?

Då öppnar ni ett vp-konto (värdepapperskonto) tillsammans, ett så kallat samägarkonto. Samägarkontot registreras på en person (företrädare) och de övriga personerna registreras som delägare. Kontakta din bank eller fondkommissionär för att få mer information om samägarkonto.

Hur gör jag om jag vill ge bort premieobligationer som gåva till någon?

Du kan köpa dem i ditt namn och sedan föra över dem till mottagarens vp-konto (banken tar ut en avgift för detta). Sedan skickas en bekräftelse på att premieobligationerna förts över till mottagarens vp-konto.  

Deklaration

Om jag vill sälja mina premieobligationer innan de går ut, hur deklarerar jag vinsten respektive förlusten?

Du tar upp det i din självdeklaration året efter försäljningen. Om du gjort en realisationsvinst beskattas den med 30% av vinsten. Är det istället en realisationsförlust kan du göra avdrag för den. Realisationsförlusten är dock bara avdragsgill till 70%, vilket leder till en skattereduktion med 21% av förlusten.

Vilket värde tar jag upp i deklarationen?

Skatteverket fastställer varje år ett deklarationsvärde per den 31 december och det är det värdet du tar upp i din självdeklaration. Deklarationsvärdet framgår på årsbeskedet. 

Ytterligare fråga